Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

7) Obsługa prawna w zakresie prawa i postępowania administracyjnego

Obsługa prawna w zakresie prawa i postępowania administracyjnego obejmuje:

  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • kompleksową obsługę prawną jednostek administracji publicznej, w tym także sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved