Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

6) Planowanie spadkowe wraz z tworzeniem planu sukcesji

Planowanie spadkowe obejmuje stworzenie Planu Sukcesji dla danej rodziny lub podmiotu gospodarczego czyli przekazania majątku następcom prawnym. Ważne jest na każdym etapie życia i każdorazowo powinno uwzględniać wszystkie możliwe scenariusze zdarzeń.

Planowanie spadkowe najczęściej dotyczy rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z wolą spadkodawcy, a często także dotyka problematyki optymalizacji podatkowej.

Prawidłowo sporządzony testament, który w pełni odzwierciedla wolę spadkodawcy, a nadto jest dobrze zabezpieczony odpowiednimi instrumentami finansowymi pozwala uchronić rodzinę, a często także spółkę czy firmę, przed dziedziczeniem ustawowym i wiążącą się z nim procedurą sądową, a nierzadko również sporami pomiędzy spadkobiercami.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy spadkobiercy doprowadzają do upadłości firmy.

Plan sukcesji to nie tylko określenie zasad, zgodnie z którymi majątek zostanie przekazany sukcesorom. To również dopasowanie rozwiązań prawnych i finansowych m. in. treści testamentu, umów darowizny, intercyzy, produktów inwestycyjnych, lokat, polis na życie, polis posagowych do przyjętych założeń tak, by wola spadkodawcy została w pełni zrealizowana i żaden ze spadkobierców nie został bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved