Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Oferta

Kancelaria Prawna i Tłumaczeń Radcy Prawnego Mai Grzegorczyk świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, instytucji publicznych oraz osób fizycznych zapewniając wszystkim podmiotom wysoki poziom otrzymywanej pomocy prawnej.

Radca Prawny Maja Grzegorczyk jest wysokiej klasy specjalistą i w swej codziennej pracy wspiera Klientów Kancelarii przy podejmowaniu trudnych decyzji. W czasach gwałtownie zmieniającego się otoczenia prawnego bardzo duże znaczenie ma przewidywanie oraz zabezpieczanie skutków prawnych decyzji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców.

Dlatego też w ramach obsługi prawnej oraz pomocy prawnej Klienci Kancelarii mogą skorzystać z usług doświadczonego prawnika obejmujących m. in.:

 • sporządzanie opinii prawnych, porady i konsultacje prawne;
 • pomoc prawną przy rozwiązywaniu konkretnych i indywidualnych problemów związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością;
 • opracowanie projektów umów, porozumień, pism oraz ofert;
 • opiniowanie przedłożonych projektów umów, porozumień, pism oraz ofert;
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych;
 • windykację należności,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia należności w transakcjach handlowych;
 • kompleksową obsługę prawną danego podmiotu gospodarczego;
 • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego;
 • obsługę transakcji obrotu nieruchomościami;
 • specjalistyczne szkolenia prawne opracowane zgodnie z potrzebami danego podmiotu;
 • reprezentację Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami, w tym również przed sądami administracyjnymi, w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, postępowaniach egzekucyjnych.

Obsługa prawna oraz pomoc prawna świadczone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Klienci Kancelarii mogą skorzystać również z usług tłumaczenia dokumentacji prawnej i finansowej z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved