Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

2) Obsługa prawna planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć gospodarczych

Celem Kancelarii jest znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań, które pomogą w rozwoju działalności prowadzonej przez Klientów Kancelarii. Jako doskonały prawnik Radca Prawny Maja Grzegorczyk stara się zapewnić bezpieczeństwo każdego z podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych. Usługi oferowane przez Kancelarię oparte są na wiedzy oraz bogatej, wieloletniej praktyce i stanowią odpowiedź na indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Obsługa prawna planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć gospodarczych obejmuje między innymi następujące obszary:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opracowanie wszelkich dokumentów (w tym aktów założycielskich, umów oraz statutów) niezbędnych dla dokonania wpisów w stosownych rejestrach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • organizację zgromadzeń wspólników oraz prowadzenie obrad organów kolegialnych wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji,
  • doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych,
  • doradztwo w sprawach korporacyjnych obejmujące m. in. przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów poszczególnych organów,
  • doradztwo w procesie przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo obejmujące inwestycje kapitałowe, w tym nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, a także nabywanie i zbywanie udziałów.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved