Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Specjalizacje

1) Kompleksowa obsługa prawna działalności podmiotów gospodarczych

Kancelaria Prawna i Tłumaczeń Radcy Prawnego Mai Grzegorczyk świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, instytucji publicznych oraz osób fizycznych zapewniając im zawsze wysoki poziom pomocy prawnej.

Kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności podmiotu gospodarczego obejmuje między innymi następujące obszary:

 • analizę sytuacji faktycznej oraz prawnej danego podmiotu,
 • bieżące doradztwo oraz dokonywanie interpretacji przepisów prawa,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • prowadzenie konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta Kancelarii,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu działalności przedsiębiorcy, udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń prawnych o tematyce uzgodnionej z przedsiębiorcą i dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego podmiotu oraz jego pracowników,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych, szczególnie tych grup przepisów, które dotyczą branż, w których działają Klienci Kancelarii,
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, uzgodnień, ofert, protokołów etc.,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych,
 • reprezentowanie Klientów wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników, w postępowaniach przed organami administracji publicznej w tym przed organami administracji podatkowej, a także przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • windykację należności, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
 • tworzenie optymalnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie należności przedsiębiorcy w transakcjach handlowych,
 • uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru.
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved