Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

I. "Kodeks pracy w praktyce przedsiębiorcy"

A. Nawiązanie stosunku pracy:

 1. stosunek pracy - definicja i omówienie podstawowych cech charakterystycznych;
 2. rodzaje umów o pracę i ich cechy charakterystyczne;
 3. stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne - porównanie i konsekwencje;
 4. instytucja "samozatrudnienia" - pułapki i niebezpieczeństwa;
 5. jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. obligatoryjna i fakultatywna treść umowy o pracę;
 7. obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika.

B. Zasady rozwiązywania stosunku pracy:

 1. ustanie stosunku pracy;
 2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - tzw. zwolnienie dyscyplinarne;
 4. czym jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych - omówienie na bazie przykładów z orzecznictwa sądów pracy;
 5. tzw. wypowiedzenie zmieniające;
 6. jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę;
 7. co może zrobić pracownik, gdy pracodawca bez uzasadnienia lub w sposób niezgodny z prawem rozwiąże umowę o pracę;
 8. uprawnienia przysługujące pracodawcy w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 9. świadectwo pracy - obowiązek pracodawcy.

C. Mobbing a molestowanie:

 1. definicja mobbingu i molestowania;
 2. zachowania, które noszą znamiona mobbingu;
 3. kto ponosi odpowiedzialność za stosowanie mobbingu w miejscu pracy;
 4. zasady ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie mobbingu w miejscu pracy;
 5. ochrona pracowników przeciwstawiających się mobbingowi i molestowaniu;
 6. ochrona pracowników w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

D. Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika:

 1. czy można prowadzić monitoring komputerów służbowych pracowników;
 2. czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną);
 3. lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej.

E. Odpowiedzialność pracownika:

 1. jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie;
 2. rozliczenie się pracownika z powierzonego mienia;
 3. odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

F. Terminy w prawie pracy - praktyczne zasady związane z ich liczeniem.

G. Wynagrodzenie za pracę:

 1. regulamin wynagradzania - kiedy jest obowiązkowy;
 2. ochrona wynagrodzenia za pracę;
 3. zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

H. Urlop ojcowski - nowość w systemie prawnym.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved