Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

VI. "Nieuczciwa konkurencja w praktyce przedsiębiorcy - jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa"

A. Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją - czyny nieuczciwej konkurencji:

  1. co to jest czyn nieuczciwej konkurencji;
  2. typowe czyny nieuczciwej konkurencji

B. Tajemnica przedsiębiorstwa:

  1. warunki uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa;
  2. jaka ochrona przysługuje tajemnicy przedsiębiorstwa.

C. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

  1. kiedy najczęściej dochodzi do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  2. zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w relacji z pracownikami oraz osobami trzecimi;
  3. aspekty prawne i praktyczne umów o zachowaniu poufności.

D. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  1. roszczenia przysługujące przedsiębiorcy w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  3. odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.


© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved