Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

VIII. "Działalność gospodarcza z udziałem małżonków."

A. Ustroje majątkowe małżeńskie - wprowadzenie:

 1. ustawowy ustrój majątkowy;
 2. umowne ustroje majątkowe;
 3. ustrój przymusowy.

B. Formy prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. pojęcie przedsiębiorcy;
 2. formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej:
  1. przedsiębiorca indywidualny;
  2. spółka cywilna;
  3. spółki prawa handlowego - spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

C. Przynależność poszczególnych praw majątkowych do majątków małżonków prowadzących działalność gospodarczą.

D. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków a prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. zasady zarządu majątkiem wspólnym;
 2. przesunięcia między majątkami małżonków prowadzących działalność gospodarczą.

E. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 1. ogólne zasady ponoszenia odpowiedzialności przez małżonków;
 2. odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną działalnością w zależności od formy działalności:
  1. odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
  2. odpowiedzialność za zobowiązania w spółce cywilnej,
  3. odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach osobowych,
  4. odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach kapitałowych.
 3. czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli małżonka.

F. Zmiany w małżeńskim ustroju majątkowym i ich wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez małżonków:

 1. skutki zawarcia tzw. intercyzy;
 2. ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego;
 3. rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd;
 4. separacja;
 5. rozwód i unieważnienie małżeństwa;
 6. śmierć małżonka - omówienie zasad dziedziczenia z uwzględnieniem ostatnich zmian (zapis windykacyjny).
© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved