Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Polityka cenowa

Formy płatności są pochodną wykonywanej formy współpracy tj. ustalonego z Klientem modelu rozliczania wynagrodzenia, stopnia zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy.

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów Kancelaria stosuje cztery podstawowe modele rozliczeń dostosowane do potrzeb Klienta oraz okoliczności danej sprawy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, w którym wysokość wynagrodzenia Kancelarii określona jest stałą miesięczną kwotą;
  • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z tzw. premią za sukces, w którym obok stałego miesięcznego wynagrodzenia Kancelaria otrzymuje dodatkową premię za pomyślne zakończenie określonych spraw lub projektów;
  • rozliczenie godzinowe, w którym wysokość wynagrodzenia Kancelarii wyliczana jest w oparciu o liczbę godzin poświęconych na obsługę prawną danego podmiotu, udzielenie pomocy prawnej lub poprowadzenie konkretnej sprawy;
  • rozliczenie za prowadzenie poszczególnych spraw, w którym wysokość wynagrodzenia Kancelarii określona jest stałą kwotą obejmującą wszystkie czynności wynikłe w związku z prowadzeniem konkretnej sprawy. W tym przypadku istnieje także możliwość zastosowania systemu premiowego, w którym Kancelaria otrzymuje dodatkowo tzw. premię za sukces uzależnioną od wyniku sprawy i ustaloną każdorazowo w oparciu o uzgodnienia dokonane pomiędzy Kancelarią a Klientem.

W każdym z powyżej wskazanych modeli rozliczeń wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem i uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy oraz koniecznego nakładu pracy radcy prawnego, adwokata lub prawnika.

W przypadku usług tłumaczeń prawniczych oraz sporządzania dokumentacji w języku angielskim wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest najczęściej w oparciu o liczbę stron przeliczeniowych obejmujących 1125 znaków.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved