Kancelaria Prawna i Tłumaczeń
Maja Grzegorczyk
Radca Prawny
ul. Monte Cassino 38/1; 70-764 Szczecin
tel./fax 91 434 13 67; kom. 501 148 704
e-mail: kancelaria@maja-grzegorczyk.com

Szkolenia prawne

II. "ABC prawa dla przedsiębiorcy"

A. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - omówienie i porównanie:

 1. działalność gospodarcza prowadzona jedoosobowo;
 2. spółka cywilna;
 3. spółki prawa handlowego;
 4. podstawowe aspekty związane z doborem właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania.

B. Umowy w obrocie gospodarczym - omówienie zagadnień podstawowych:

 1. czym jest czynność prawna;
 2. oświadczenia woli ;
 3. wady oświadczenia woli - omówienie zagadnienia od strony praktycznej;
 4. formy czynności prawnych i ich znaczenie;
 5. ważne i skuteczne zawarcie umowy;
 6. podstawowe elementy treści każdej umowy;
 7. najbardziej popularne zabezpieczenia stosowane w umowach;
 8. omówienie najbardziej podstawowych i popularnych umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym np. umowa sprzedaży, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy, umowa najmu, tzw. umowy nienazwane;
 9. znaczenie listów intencyjnych;
 10. dokumentowanie zmian pojawiających się w umowach.

C. Należyte wykonywanie zawartej umowy:

 1. jak należy postępować, gdy w trakcie wykonywania umowy pojawiają się problemy;
 2. funkcja kary umownej;
 3. stosowanie odsetek;
 4. czym jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 5. podstawowe zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

D. Windykacja należności - podstawowe aspekty.

E. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka.

© 2012 Copyright - maja-grzegorczyk.com | All Rights Reserved